Spindulys Naujienos - NewsPREVIOUSLY IN 2012

LB Spindulys performed at the 26th LA Lithuanian FAIR OCT. 6-7, 2012

Lithuanian Days - Lithaunian Fair Los Angeles - Lietuviu Dienos 2012 - LB Spindulys on stage Lithuanian Days - Lithaunian Fair Los Angeles - Lietuviu Dienos 2012 - LB Spindulys on stage Lithuanian Days - Lithaunian Fair Los Angeles - Lietuviu Dienos 2012 - LB Spindulys on stage Lithuanian Days - Lithaunian Fair Los Angeles - Lietuviu Dienos 2012 - LB Spindulys on stage
Lithuanian Days - Lithaunian Fair Los Angeles - Lietuviu Dienos 2012 - LB Spindulys on stage Lithuanian Days - Lithaunian Fair Los Angeles - Lietuviu Dienos 2012 - LB Spindulys on stage Lithuanian Days - Lithaunian Fair Los Angeles - Lietuviu Dienos 2012 - LB Spindulys on stage Lithuanian Days - Lithaunian Fair Los Angeles - Lietuviu Dienos 2012 - LB Spindulys on stage

FROM DRAUGAS - LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY - 10-18-2012: http://www.draugas.org/10-18-12LALietuviudienos.html

,,Lietuvių dienos” vakariniame pakraštyje gyvuoja!
DANGUOLĖ RAZUTYTĖ-VARNIENĖ

Ir šiais metais ,,Lietuvių dienose” netrūko talentingų programos atlikėjų, pradžiuginusių susirinkusius. Šauniai ir sėkmingai pasirodė Los Angeles vietiniai menininkai. Didžiuojamės savo miesto dainininkais – vyrų oktetu ,,Tolimi aidai” ir dainininkų grupe ,,Draugai” (vadovė G. Grinkevičienė), kurie jau kelerius metus iš eilės ,,Lietuvių dienose” atlieka lietuviškų dainų pynes.

Rengėjai džiaugėsi, jog jiems pasisekė pakviesti (ir paremti jų kelionę) lietuvių liaudies kaimo kapelą iš Indianapolis miesto ,,Biru Bar” (vadovas Otonas Balčiūnas), kuri tikrai pradžiugino lietuviškos muzikos mylėtojus.

Prie dainų turi būti ir lietuviški tautiniai šokiai! Kaip kiekvienais metais, taip ir šiais, šoko vietinis studentų ir gimnazistų amžiaus jaunimas iš Los Angeles ,,LB Spindulio”. Prie jų prisijungė ir vaikučiai iš Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklėlės, kurie atliko dainų ir šokių programėlę. Prie tautinių šokių programos prisijungė ir Los Angeles pramoginių šokių grupė ,,Retro” (vadovė Sigita Barysienė).

Gyvuoja mūsų lituanistinė mokyklėlė ir pasišventę jos mokytojai. Todėl nebuvo staigmena, kad šventės metu buvo pagerbti ir šokių mokytojai, tiek metų mokantys vaikus meilės lietuviškiems tautiniams šokiams. Pirmąkart šeši ,,LB Spindulio” vadovai tapo šių metų ,,Lietuvių dienų” grand marshals – garbės svečiais. Tai: Daina Žemaitaitytė, Regina ir Linas Polikaičiai, Dana Augutė-Scola, Rita Žukienė ir Sigita Barysienė.

Taip dar kartą buvo atkreiptas visuomenės dėmesys, kad Los Angeles lietuviai į XIV Lietuvių tautinių šokių šventę Boston mieste nusiuntė daugiau nei 120 šokėjų. Man, kaip programos vedėjai, buvo garbė visiems šešiems šokių mokytojams užrišti po tautinę juostą. O miesto pažymėjimus jiems įteikė Los Angeles lietuvių veikėja Marytė Šepikaitė.

Kiti programos atlikėjai atvyko iš kitų miestų. Iš Montreal – nauja grupė dainininkių ,,Kristina ir penketukas”. Visiems smalsu buvo sužinoti, kas ta Kristina? Pasirodo, Kristina yra žymios Ritos Kliorienės, Cleveland choro ,,Exultate” vadovės, duktė. Šios grupės merginos smagiai atliko naujoviškas daineles, joms akompanavo žymus muzikas iš Montreal Aleksandras Stankevičius. Šeštadienio vakare grojo įvairios roko grupės, dainavo dainininkas iš Lietuvos Ruslanas Kirilkinas. Iš Čikagos atvyko ,,Dance Duo” šokėjai.

Renginio atidarymo metu buvo pagerbta ir pasveikinta Danguolė Navickienė, neseniai išrinkta Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininke. Taip pat buvo smagu tarp dalyvių pamatyti ir Marių Markevičių, kuris papasakojo apie savo neseniai sukurtą filmą ,,The Other Dream Team” ir pakvietė visus jį žiūrėti kino teatruose. Šio filmo sėkminga premjera JAV kino teatruose įvyko prieš porą savaičių, o Marius apie filmo kūrimą žada daugiau papasakoti spalio 14 d. vyksiančioje LA Akademikų metinėje šventėje.

26-ąsias ,,Lietuvių dienas” rengė jaunas komitetas, vadovaujamas Vyto Juškio ir Povilo Žemaitaičio. Jiems į talką atėjo Danguolė Navickienė. Man, kaip ir kitiems vyresniems Los Angeles lietuviams, yra svarbu, kad ,,Lietuvių dienų” tradicija gyvuotų ir nenutrūktų. Su džiaugsmu galime sakyti, kad mums vis dar pavyksta jas surengti – jau 26-tąjį kartą.


For more on the 2012 LA Lithuanian Fair, visit Lietuviu Dienos - Los Angeles - Lithuanian Fair
Spindulys dancers participated in the XIV Lithuanian Dance Festival
July 1st, 2012, Boston, MA.
Congratulations to all!

Event photos by Ina and Mindaugas Petokas and D.R. Varnas

click/enlarge - Spindulys at the XIV Lithuanian Dance Festival, 2012 Boston, MA click/enlarge - Spindulys at the XIV Lithuanian Dance Festival, 2012 Boston, MA
click/enlarge - Spindulys at the XIV Lithuanian Dance Festival, 2012 Boston, MA
click/enlarge - Spindulys at the XIV Lithuanian Dance Festival, 2012 Boston, MA
click/enlarge - Spindulys at the XIV Lithuanian Dance Festival, 2012 Boston, MA
click/enlarge - Spindulys at the XIV Lithuanian Dance Festival, 2012 Boston, MA
click/enlarge - Spindulys at the XIV Lithuanian Dance Festival, 2012 Boston, MA
click/enlarge - Spindulys at the XIV Lithuanian Dance Festival, 2012 Boston, MA
click/enlarge - Spindulys at the XIV Lithuanian Dance Festival, 2012 Boston, MA
click/enlarge - Spindulys at the XIV Lithuanian Dance Festival, 2012 Boston, MA
click/enlarge - Spindulys at the XIV Lithuanian Dance Festival, 2012 Boston, MA
click/enlarge - Spindulys at the XIV Lithuanian Dance Festival, 2012 Boston, MA
click/enlarge - Spindulys at the XIV Lithuanian Dance Festival, 2012 Boston, MA
click/enlarge - Spindulys at the XIV Lithuanian Dance Festival, 2012 Boston, MA
click/enlarge - Spindulys at the XIV Lithuanian Dance Festival, 2012 Boston, MA
click/enlarge - Spindulys at the XIV Lithuanian Dance Festival, 2012 Boston, MA
click/enlarge - Spindulys at the XIV Lithuanian Dance Festival, 2012 Boston, MA
click/enlarge - Spindulys at the XIV Lithuanian Dance Festival, 2012 Boston, MA
click/enlarge - Spindulys at the XIV Lithuanian Dance Festival, 2012 Boston, MA
click/enlarge - Spindulys at the XIV Lithuanian Dance Festival, 2012 Boston, MA
click/enlarge - Spindulys at the XIV Lithuanian Dance Festival, 2012 Boston, MA
click/enlarge - Spindulys at the XIV Lithuanian Dance Festival, 2012 Boston, MA
click/enlarge - Spindulys at the XIV Lithuanian Dance Festival, 2012 Boston, MA
click/enlarge - Spindulys at the XIV Lithuanian Dance Festival, 2012 Boston, MA
click/enlarge - Spindulys at the XIV Lithuanian Dance Festival, 2012 Boston, MA

Congratulations to all Spindulys dancers, teachers and organizers who participated in the XIV Lietuvių Tautinių Šokiu švente / XIV Lithuanian Folk Dance Festival in Boston, Massachusetts on July 1st, 2012!

For more information and photos of the XIV Lithuanian Dance Festival visit 2012 Šokiu Švente Home Page
and visit Lithuanian Folk Dance Institute 2012 Festival page.
'Valio Jaunystei!' audio CD is now available!

Re-mastered from original 1980 analog recordings for vinyl disc by Paulius Jasiukonis.
To obtain audio CD copies contact spindulys@aol.com.

To DOWLOAD audio tracks from this CD, go to
AUDIO DOWNLOAD PAGE
June 10th - Jaunimo Švente - Youth Festival

Event photos by Ina and Mindaugas Petokas

click/enlarge - Jaunimo Svente - Youth Festival LB Spindulys, 2012
click/enlarge - Jaunimo Svente - Youth Festival LB Spindulys, 2012
click/enlarge - Jaunimo Svente - Youth Festival LB Spindulys, 2012
click/enlarge - Jaunimo Svente - Youth Festival LB Spindulys, 2012
click/enlarge - Jaunimo Svente - Youth Festival LB Spindulys, 2012
click/enlarge - Jaunimo Svente - Youth Festival LB Spindulys, 2012
click/enlarge - Jaunimo Svente - Youth Festival LB Spindulys, 2012
click/enlarge - Jaunimo Svente - Youth Festival LB Spindulys, 2012
click/enlarge - Jaunimo Svente - Youth Festival LB Spindulys, 2012
click/enlarge - Jaunimo Svente - Youth Festival LB Spindulys, 2012
click/enlarge - Jaunimo Svente - Youth Festival LB Spindulys, 2012
click/enlarge - Jaunimo Svente - Youth Festival LB Spindulys, 2012
click/enlarge - Jaunimo Svente - Youth Festival LB Spindulys, 2012
click/enlarge - Jaunimo Svente - Youth Festival LB Spindulys, 2012
click/enlarge - Jaunimo Svente - Youth Festival LB Spindulys, 2012
click/enlarge - Jaunimo Svente - Youth Festival LB Spindulys, 2012
click/enlarge - Jaunimo Svente - Youth Festival LB Spindulys, 2012
click/enlarge - Jaunimo Svente - Youth Festival LB Spindulys, 2012
click/enlarge - Jaunimo Svente - Youth Festival LB Spindulys, 2012 click/enlarge - Jaunimo Svente - Youth Festival LB Spindulys, 2012
click/enlarge - Jaunimo Svente - Youth Festival LB Spindulys, 2012 click/enlarge - Jaunimo Svente - Youth Festival LB Spindulys, 2012
click/enlarge - Jaunimo Svente - Youth Festival LB Spindulys, 2012
click/enlarge - Jaunimo Svente - Youth Festival LB Spindulys, 2012
click/enlarge - Jaunimo Svente - Youth Festival LB Spindulys, 2012
click/enlarge - Jaunimo Svente - Youth Festival LB Spindulys, 2012
click/enlarge - Jaunimo Svente - Youth Festival LB Spindulys, 2012
click/enlarge - Jaunimo Svente - Youth Festival LB Spindulys, 2012
click/enlarge - Jaunimo Svente - Youth Festival LB Spindulys, 2012
click/enlarge - Jaunimo Svente - Youth Festival LB Spindulys, 2012
click/enlarge - Jaunimo Svente - Youth Festival LB Spindulys, 2012

For additional reading on this event:
click/enlarge - article in DRAUGAS on 2012 Jaunimo Svente < Article in Draugas - June 26, 2012 - in Lithuanian
Text by D. Varniene & V. Mikuckiene, Photos by I. & M. PetokasFebruary 26th - Commemoration remembrance of Ona Razutiene

click/enlarge - 2012 Commemoration services for Ona Razutiene

On February 26th Spindulys hosted a Memorial commemoration event at St. Casimir's Church and Hall remembering and honoring Ona Razutiene, the founder of Spindulys, who passed away 25 years ago.

This memorial include the screening of a short video (created from the archival footage of Paul Jasiukonis and Aloyzas Razutis) that touches on aspects of Ona Razutiene's life and history of Spindulys. This public event attracted both older and newer members of the Lithuanian community in Los Angeles.


Click on thumbnail images for enlargements in separate window. <

Event photos by Ina and Mindaugas Petokas

click/enlarge - Ona Razutiene memorial February 26, 2012
click/enlarge - Ona Razutiene memorial February 26, 2012
click/enlarge - Ona Razutiene memorial February 26, 2012
click/enlarge - Ona Razutiene memorial February 26, 2012
click/enlarge - Ona Razutiene memorial February 26, 2012
click/enlarge - Ona Razutiene memorial February 26, 2012
click/enlarge - Ona Razutiene memorial February 26, 2012
click/enlarge - Ona Razutiene memorial February 26, 2012
click/enlarge - Ona Razutiene memorial February 26, 2012
click/enlarge - Ona Razutiene memorial February 26, 2012
click/enlarge - Ona Razutiene memorial February 26, 2012
click/enlarge - Ona Razutiene memorial February 26, 2012
click/enlarge - Ona Razutiene memorial February 26, 2012
click/enlarge - Ona Razutiene memorial February 26, 2012
click/enlarge - Ona Razutiene memorial February 26, 2012
click/enlarge - Ona Razutiene memorial February 26, 2012

For additional reading on this event:
click/enlarge - PROGRAMA - Program
< Program - Programa click/enlarge -article in DRAUGAS on Razutiene memorial < Article in Draugas - in LithuanianFebruary 11th - 50th Anniversary Blynu Balius (Pancake Ball)!

click/enlarge - 2012  50th Anniversary Blynu Balius - Pancake Ball - invitation

On February 11th LA Spindulys hosted the 50th anniversary Blynu Balius (Pancake Ball) at St. Casimir's Church Hall, featuring dances, songs, a potato pancake dinner, and festivities all around. The event was packed and joyous! Outside in the school grounds a rock band entertained the youth; downstairs there was a hospitality room for the kids, and upstairs in the main hall the dance and songs rocked the house. And after the main event and dinner, local and invited musicians performed throughout the evening.

Additional photos and texts will be added as they arrive - send photos and your comments to spindulys@aol.com to be included in this photo spread as it evolves. And a BIG THANK YOU! to all volunteers and parents that made this memorable event a forever lasting experience!


Event photos by Kestas Kazlauskas
click/enlarge 2012 Blynu Balius photo click/enlarge 2012 Blynu Balius photo click/enlarge 2012 Blynu Balius photo
click/enlarge 2012 Blynu Balius photo
click/enlarge 2012 Blynu Balius photo
click/enlarge 2012 Blynu Balius photo
click/enlarge 2012 Blynu Balius photo
click/enlarge 2012 Blynu Balius photo
click/enlarge 2012 Blynu Balius photo
click/enlarge 2012 Blynu Balius photo
click/enlarge 2012 Blynu Balius photo
click/enlarge 2012 Blynu Balius photo

For additional reading on this event:
click/enlarge - PROGRAMA - Program
< Program - Programa click/enlarge -article in DRAUGAS on  2012 Blynu Balius! < Article in Draugas - in Lithuanian


2012 Greetings from Spindulys!

click/enlarge - Linskmu Kaledu ir Nauju Metu! sveikinimas
click/enlarge full 2012 greeting

For a complete list of photos from previous events visit the Spindulys Photo Archive pages.

For further information on events or rehearsals, and for reservations contact:
Danguole Varnas - Director, SPINDULYS
3165 Harmony Place, La Crescenta, Calif. 91214


TELEPHONE:  Danguole Varnas - 818 - 249 - 7574
E-MAIL:   Spindulys@aol.com

News and web comments to:  alrazutis@hotmail.com (webmaster)

[TOP OF PAGE]

SPREAD THE WORD WITH GIFTS!
visit our ONLINE GIFT STORE < On Line Gift Store:

SPINDULYS Classics DVD and historical book for saleBookmark the HOME PAGE for full navigation:

click