2008 Naujienos - News

Paskirtos 2008 metų
JAV LB Kultūros tarybos premijos


JAV LB Kultūros taryba, praneša, kad 2008 metų Kutūrinės premijos skiriamos šiems JAV lietuviams, kurie ilgus metus su dideliu pasiryžimu, dirbo visuomeninį ir kūrybinį darbą:

kult

JAV LB Krašto valdybos „Metų Kūrėjo premija”. Premiją paskyrė JAV Krašto valdyba, kurios laureatė yra Danguolė Razutytė-Varnienė. Premija skiriama asmeniui, kuris šiais metais savo veikla daugiausia prisidėjo prie JAV Lietuvių Bendruomenei reikšmingo kultūrinio renginio. Tautinių Šokių šventė kaip tik ir buvo toks šių metų svarbus renginys. Ši premija įvertina D. Razutytę-Varnienę už jos daugelio metų darbą ir kūrybingumą kaip tautinių šokių mokytoją ir choreografę, ir ypač sėkmingą šių metų XIII Lietuvių tautinių šokių šventę.

jasiu

Teatro premija. Teatro premijos komisijos pirmininkas Algimantas Žemaitaitis JAV LB Kultūros tarybos pirmininkei pranešė, kad komisija vienbalsiai skiria 2008 m. Teatro premiją a. a. Pauliui Jasiukoniui. Komisijos pirmininkas rašo, kad Paulius Jasiukonis, kuris netikėtai mirė šiais metais, buvo nepakeičiamas darbuotojas visame kame: teatre, filmuose, radijo programose ir ypatingai įamžinant išeivijos lietuvių kultūrinę veiklą. Paulius Jasiukonis gyveno Los Angeles, CA.

Sveikinu visus 2008-ųjų metų JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros tarybos premijų laureatus. Premijų mecenatas – JAV LB Krašto valdyba.

Dalė Lukienė
JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė
XIII Lithuanian Folk Dance Festival - July 6, 2008, Los Angeles

Spindulys dancers make their entrance at the XIII Lithuanian Folk Dance Festival - click to enlarge
Spindulys dancers make their entrance at the XIII Lithuanian Folk Dance Festival - click to enlarge
XIII Lithuanian Folk Dance Festival - click to enlarge
XIII Lithuanian Folk Dance Festival - click to enlarge
XIII Lithuanian Folk Dance Festival - click to enlarge
XIII Lithuanian Folk Dance Festival - click to enlarge
XIII Lithuanian Folk Dance Festival - click to enlarge
Conclusion - XIII Lithuanian Folk Dance Festival - click to enlarge

The JOURNEY of Los Angeles LB SPINDULYS to the 2008 FOLK DANCE FESTIVAL

"Los Angeles Lithuanian-American youth ensemble LB Spindulys took on the challenge to host the XIII Lithuanian Folk Dance Festival. Spindulys, registering as the largest of the 40 participating groups from the North American continent, welcomed the task of planning and presenting the upcoming festival. Preparations for this huge event, which would feature over 1000 dancers in a large amphitheater performing to an audience of three thousand, took over a year of planning. This was to be the 13th such festival, occurring only every four years in North America, and now it was to be held for the first time in Los Angeles. What a challenge! "

Read the full illustrated and detailed story by Danguole R. Varniene here.

Visit the Lithuanian Folk Dance Institute site www.lttsi.org for news stories about the festival; also visit festival photo page for photo views of the dance festival as provided by a number of photographers..

For a complete list of photos from previous events visit the Spindulys Photo Archive pages.

For further information on events or rehearsals contact:
Danguole Varnas - Director, SPINDULYS
3165 Harmony Place, La Crescenta, Calif. 91214


TELEPHONE:  Danguole Varnas - 818 - 249 - 7574
E-MAIL:   Spindulys@aol.com

News and web comments to:  alrazutis@hotmail.com (webmaster)

[TOP OF PAGE]

SPREAD THE WORD WITH GIFTS!
visit our ONLINE GIFT STORE < On Line Gift Store:

SPINDULYS Classics DVD and historical book for saleBookmark the HOME PAGE for full navigation:

click