2018

2018 Pancake Ball - Blynu Balius Photos coming soon -- in the meantime please enjoy our sample strip
56th Annual Blynu Balius Pancake Ball by Los Angeles Spindulys

Our invitation and programs in Lithuanian - click/enlarge!

Invitation to 2018 Blyny Balius Pancake Ball     Page one of Program for LA Spindulys 2018 Blyny Balius Pancake Ball     Page two of Program for LA Spindulys 2018 Blyny Balius Pancake Ball    

2017

Remembering our '55th' Pancake Ball - St. Casimir's Hall, Los Angeles

2017 Invitation to Pancake Ball LB Spindulys     2017 Program page 1 Pancake Ball LB Spindulys     2017 Program page 2 Pancake Ball LB Spindulys

2017 scenes from Pancake Ball Blynu Balius LB Spindulys     2017 scenes from Pancake Ball Blynu Balius LB Spindulys     2017 scenes from Pancake Ball Blynu Balius LB Spindulys     2017 scenes from Pancake Ball Blynu Balius LB Spindulys     2017 scenes from Pancake Ball Blynu Balius LB Spindulys     2017 scenes from Pancake Ball Blynu Balius LB Spindulys     2017 scenes from Pancake Ball Blynu Balius LB Spindulys     2017 scenes from Pancake Ball Blynu Balius LB Spindulys     2017 scenes from Pancake Ball Blynu Balius LB Spindulys

2017 Ona Razutiene Memorial event

2017 scene from Ona Razutiene Memorial event

2016

2016 Lithuanian Days - Lietuvių Dienos - Los Angeles, CA

Spindulys at Lithuanian Days Los Angeles 2016

2016 Lithuanian Folk Dance Festival - Baltimore, MA

 

"XV-osios Lietuvių Tautinių Šokių Šventės organizacinio komiteto vardu, norime padėkoti, kad praėjusį savaitgalį atvykote į Baltimorę atšvęsti Lietuvišką kultūrą, džiaugiantis tautiniu šokiu! Beveik 4,000 žmonių susirinko į Royal Farms areną, kad išvystų net 1,800 šokėjų, atliekant intriguojančią choreografiją, pagrįstą tema - ,,Šaukia ten tave kelionė: A journey calls you there." Ši šventė išliks įamžinta mūsų prisiminimuose kaip judantis meno kūrinys. Esame begalo dėkingi mūsų rėmėjams, be kurių šis renginys nebūtų įvykęs, ir dėkojame už jų apsilankymą Šokių Šventėje!"

"On behalf of the organizing committee for the 15th Lithuanian Folk Dance Festival, we thank you for coming to Baltimore last weekend to celebrate Lithuanian culture in the best way possible: through dance! Nearly 4,000 people came to the Royal Farms Arena to see 1,800 dancers perform in an intricately choreographed performance based on the theme, "Šaukia ten tave kelionė: A journey calls you there." Our festival was a moving work of art that will be remembered forever. We are grateful to our supporters who made this possible and thank you for coming to Šokių Šventė!"

Jei susidomėjote rašykite press@sokiusvente2016.org. Got a tip or media inquiry? Write to us at press@sokiusvente2016.org!

Dėl 2016-ųjų metų Šokių Šventės papildomos informacijos, prašome aplankyti interneto svetainę – sokiusvente2016.org.

For more information on Šokių Šventė 2016, please visit SOKIUSVENTE2016.ORG.

February 2016 - Blynu Balius - Pancake Ball

Our invitations and events are always a blast!

2016 BLYNU BALIUS PANCAKE BALL announcement

Photos by Kestas Kazlauskas

2016 BLYNU BALIUS PANCAKE BALL photos by Kestas Kazlauskas for SPINDULYS           2016 BLYNU BALIUS PANCAKE BALL photos by Kestas Kazlauskas for SPINDULYS           2016 BLYNU BALIUS PANCAKE BALL photos by Kestas Kazlauskas for SPINDULYS           2016 BLYNU BALIUS PANCAKE BALL photos by Kestas Kazlauskas for SPINDULYS           2016 BLYNU BALIUS PANCAKE BALL photos by Kestas Kazlauskas for SPINDULYS           2016 BLYNU BALIUS PANCAKE BALL photos by Kestas Kazlauskas for SPINDULYS           2016 BLYNU BALIUS PANCAKE BALL photos by Kestas Kazlauskas for SPINDULYS           2016 BLYNU BALIUS PANCAKE BALL photos by Kestas Kazlauskas for SPINDULYS           2016 BLYNU BALIUS PANCAKE BALL photos by Kestas Kazlauskas for SPINDULYS           2016 BLYNU BALIUS PANCAKE BALL photos by Kestas Kazlauskas for SPINDULYS           2016 BLYNU BALIUS PANCAKE BALL photos by Kestas Kazlauskas for SPINDULYS           2016 BLYNU BALIUS PANCAKE BALL photos by Kestas Kazlauskas for SPINDULYS           2016 BLYNU BALIUS PANCAKE BALL photos by Kestas Kazlauskas for SPINDULYS           2016 BLYNU BALIUS PANCAKE BALL photos by Kestas Kazlauskas for SPINDULYS           2016 BLYNU BALIUS PANCAKE BALL photos by Kestas Kazlauskas for SPINDULYS           2016 BLYNU BALIUS PANCAKE BALL photos by Kestas Kazlauskas for SPINDULYS           2016 BLYNU BALIUS PANCAKE BALL photos by Kestas Kazlauskas for SPINDULYS           2016 BLYNU BALIUS PANCAKE BALL photos by Kestas Kazlauskas for SPINDULYS           2016 BLYNU BALIUS PANCAKE BALL photos by Kestas Kazlauskas for SPINDULYS           2016 BLYNU BALIUS PANCAKE BALL photos by Kestas Kazlauskas for SPINDULYS           2016 BLYNU BALIUS PANCAKE BALL photos by Kestas Kazlauskas for SPINDULYS           2016 BLYNU BALIUS PANCAKE BALL photos by Kestas Kazlauskas for SPINDULYS           2016 BLYNU BALIUS PANCAKE BALL photos by Kestas Kazlauskas for SPINDULYS           2016 BLYNU BALIUS PANCAKE BALL photos by Kestas Kazlauskas for SPINDULYS           2016 BLYNU BALIUS PANCAKE BALL photos by Kestas Kazlauskas for SPINDULYS           2016 BLYNU BALIUS PANCAKE BALL organizers photo by Kestas Kazlauskas for SPINDULYS
News 2015

2015 Spindulys leaders - vadovai - with guest Laimute Kisiliene

Pictured: LB SPINDULYS teachers and St. Casimir Parish pastor welcome a special invited guest of honor - Laimute Kisieliene - LITHUANIA'S most celebrated Choreographer and "Diva", attending the new Spindulys folk dancing season's Opening Festivities! From left to right: Gytis Joga, Andreja Dabsyte, Dana Scola, Rita Zukiene, Danguole R. Varniene (LB SPINDULYS director), Laimute Kisieliene, Father T.Karanauskas, Sigita Barysiene, Valdas Varnas. (Absent: Victor Ralys) - Photo by Ina Petokas.Danguole Varniene at Dance Festival Archives

X- toje DAINU SVENTEJE kuri ivyko CIKAGOJE liepos 5, 2015 - buvo istatyta Archyvine paroda apie praejusias sventes. Danguole Varniene surado daug nuotrauku is praeities, kai Jaunimo ansamblis LB Spindulys su Onos Razutienes vadovavimo laikais dalyvavo ivairiuose sventese. Valio! kad Lituanistikos tyrimo ir studiju centras ( LTSC) paruose tokia paroda!

Spindulys director Danguole Varnas finds members of LB SPINDULYS in archival fotos on display in Chicago
at the X-th SONG FESTIVAL July, 2015.


St. Kazimir Lithuanian School honorees 2015

News article appeared in Draugas on May 2, 2015 to congratulate four teachers of longevity from the 65 year celebration of the Los Angeles St.Casimir Lithuanian heritage Saturday school.

From left to right, pictured in the foto (click to enlarge) is:
1. Dalile Polikaitiene, teacher, past principal and longtime participant of USA's Lithuanian School Board of directors(Svietimo Taryba), 2.Jurate Pazeraite- Venckiene- unique in experiencing all three St Casimir schools -attending as a student of the daily school, attending and teaching at the Saturday school, and being still an active teacher of today, 3. Maryte Newsom, originally from NYC, the present director of the Saturday School for the past 25 years, 4. our own Danguole R Varniene - the present day teacher of distinction in longevity - from being at the site of the founding of this school as an infant, due to the fact that her mother Ona Razutis was the FIRST teacher of this school founded in 1949. Danguole attended this school as a child and then, from 1967 onwards became a teacher. She is still actively teaching there, and that's over 48 years total!


2015 BLYNU BALIUS (Pancake Ball)

BLYNU BALIUS invitation - click for PDF FORMAT full page                         Danguole Varniene su studentais sokejais

Photos by Kestas Kazlauskas

2015 Blynu Balius Pancake Ball
2015 Blynu Balius Pancake Ball
2015 Blynu Balius Pancake Ball
2015 Blynu Balius Pancake Ball
2015 Blynu Balius Pancake Ball
2015 Blynu Balius Pancake Ball
2015 Blynu Balius Pancake Ball
2015 Blynu Balius Pancake Ball
2015 Blynu Balius Pancake Ball
2015 Blynu Balius Pancake Ball
2015 Blynu Balius Pancake Ball
2015 Blynu Balius Pancake Ball
2015 Blynu Balius Pancake Ball
Muz Vicktoras Ralys 2015 Blynu Balius Pancake Ball
Programos Vedeja Danguole Varniene 2015 Blynu Balius Pancake BallNews 2014

Full page link - PDF FORMAT - Draugas - Baltimore

Greetings from Spindulys! Our 2015 line up!

Spindulys performs in Lithuania! - July 2014

Spindulys performing in Lithuania 2014
Spindulys performing in Lithuania 2014

Spindulys dancers celebrated in Draugas article - in .PDF format and in Lithuanian only.

click/Spindulys at Trakai 2014         click/Spindulys at Trakai 2014         click/Letter from Lithuania Foreign Ministry congratulating Spindulys

click - Spindulys vadove / director at the Song and Dance Festival in Vilnius 2014
Spindulys at Trakai 2014 group shot

click/Spindulys at Trakai 2014
click/Spindulys at Trakai 2014
Spindulys at Lietuviu Dainu Svente  2014 by Ariana Zukas
Spindulys at Lietuviu Dainu Svente  2014 photo by Ariana Zukas
Spindulys at Lietuviu Dainu Svente  2014
click Spindulys at Lietuviu Dainu Svente  2014
click Spindulys at Lietuviu Dainu Svente  2014
Spindulys at Trakai 2014

click Spindulys congratulatory letter  2014
Spindulys at Lietuviu Dainu Svente  2014


2014 Jaunimo Švente - Youth Festival!,
was a success and fun for all!

Our colorful invitation flyer by Rasa Henderickson:

2014 Spindulys 65th Jubilee

Photos by K. Kazlauskas and A. Razutis

click/enlarge Los Angeles Spindulys Jaunimo Svente Youth Festival 2014 click/enlarge Los Angeles Spindulys Jaunimo Svente Youth Festival 2014
click/enlarge Los Angeles Spindulys Jaunimo Svente Youth Festival 2014 click/enlarge Los Angeles Spindulys Jaunimo Svente Youth Festival 2014
click/enlarge Los Angeles Spindulys Jaunimo Svente Youth Festival 2014 click/enlarge Los Angeles Spindulys Jaunimo Svente Youth Festival 2014
click/enlarge Los Angeles Spindulys Jaunimo Svente Youth Festival 2014 click/enlarge Los Angeles Spindulys Jaunimo Svente Youth Festival 2014
click/enlarge Los Angeles Spindulys Jaunimo Svente Youth Festival 2014 click/enlarge Los Angeles Spindulys Jaunimo Svente Youth Festival 2014
click/enlarge Los Angeles Spindulys Jaunimo Svente Youth Festival 2014 click/enlarge Los Angeles Spindulys Jaunimo Svente Youth Festival 2014
click/enlarge Los Angeles Spindulys Jaunimo Svente Youth Festival 2014 click/enlarge Los Angeles Spindulys Jaunimo Svente Youth Festival 2014
click/enlarge Los Angeles Spindulys Jaunimo Svente Youth Festival 2014 click/enlarge Los Angeles Spindulys Jaunimo Svente Youth Festival 2014
click/enlarge Los Angeles Spindulys Jaunimo Svente Youth Festival 2014 click/enlarge Los Angeles Spindulys Jaunimo Svente Youth Festival 2014
click/enlarge Los Angeles Spindulys Jaunimo Svente Youth Festival 2014 click/enlarge Los Angeles Spindulys Jaunimo Svente Youth Festival 2014
click/enlarge Los Angeles Spindulys Jaunimo Svente Youth Festival 2014 click/enlarge Los Angeles Spindulys Jaunimo Svente Youth Festival 2014
click/enlarge Los Angeles Spindulys Jaunimo Svente Youth Festival 2014 click/enlarge Los Angeles Spindulys Jaunimo Svente Youth Festival 2014
click/enlarge Los Angeles Spindulys Jaunimo Svente Youth Festival 2014 click/enlarge Los Angeles Spindulys Jaunimo Svente Youth Festival 2014
click/enlarge Los Angeles Spindulys Jaunimo Svente Youth Festival 2014 click/enlarge Los Angeles Spindulys Jaunimo Svente Youth Festival 2014
click/enlarge Los Angeles Spindulys Jaunimo Svente Youth Festival 2014 click/enlarge Los Angeles Spindulys Jaunimo Svente Youth Festival 2014
click/enlarge Los Angeles Spindulys Jaunimo Svente Youth Festival 2014 click/enlarge Los Angeles Spindulys Jaunimo Svente Youth Festival 2014
click/enlarge Los Angeles Spindulys Jaunimo Svente Youth Festival 2014


Photos from 'BLYNU BALIUS' (PANCAKE BALL) - February 22, 2014

click/enlarge Blynu Balius 2014 click/enlarge Blynu Balius 2014
click/enlarge Blynu Balius 2014 click/enlarge Blynu Balius 2014
click/enlarge Blynu Balius 2014 click/enlarge Blynu Balius 2014

In 2014 Spindulys is celebrating many things, starting with the beginning of a 65th Jubilee year of activities, to continue through the summer with benchmark achievements of the 1994 production of Mes Dainuojame!, still the one and only video made for Lithuanian-American children featuring folk dances and songs. We will also be celebrating and honoring the book Ona Razutiene ir Jaunimo Ansamblis about the early Lithuanian immigrants to Los Angeles and the founding of Spindulys folk dance group and ensemble by Ona Razutiene.

In 2014, we have 32 dancers participating in Lithuania's Dainu Svente 2014 - Sokiu Diena! in Lithuania on July 5, 2014!News 2013

Pictured  are Daina Zemaitaitis and Danguole Varnas, officers of LTSI with Gytis and Andreja, future teachers

Proud to be new LTSI members Andreja Dabsyte and Gytis Joga have earned stripes to be Spindulio jauni mokytojai after attending the LTSI kursai in Lemont Illinois.

LB Spindulys plans to have two studentu rateliai - that's over 32 dancers - participating in LITHUANIA'S DAINU SVENTE 2014 - Sokiu dienoje July 5, 2014. This is a resurgence of energy and enthusiasm for a young generation of folk dancers, never having had the opportunity to attend one of these grandiose festivals before. A new generation of teachers and participants is eagerly awaiting this next opportunity.

Pictured left to right are Daina Zemaitaitis and Danguole Varnas, officers of LTSI with Gytis Joga and Andreja Dabsyte, future teachers. (click/enlarge)


2013 NEWS FROM THE DIRETOR

"2013 žiemos laikotarpy šokome vasario 16/kovo 11 minejimu progomis ir šventeme 51-Užgaveniu tradicini Blynu Baliu suvaidindami pasaka „Devyniabrole.“ Didelis demesis skirtas š.m. Spinduliukams per Šv. Kazimiero lit. mokyklos dainu ir šokiu pamokas. Atšvesta 57-ta Jaunimo Švente vaidnimu „Geliu Karalyste“ taip pat su lietuvišku šokiu ir dainu programa.

Los Angeles LB SPINDULYS has kept busy throughout 2013 with a special focus on its yougest members "Spinduliukai" through the St. Casimir Lithuanian Saturday School- producing plays and continued performances in folk songs and dances.

JAUNIMO SVENTE, June 2, 2013 featured a thank you to Maryte Sandanavicius Newsom, Los Angeles St.Casimir Lithuanian Saturday School director for many years of collaborations in working together with SPINDULYS. Maryte Newsom was awarded this years coveted Lithuanian Community "SVIETIMO PREMIJA" for life time achievement work in education benefitting Lithuanian children in America. "Geliu karalyste" play congratulated Maryte by presenting her with "live flowers" in appreciation for her work. 'Valio!' "

2013 Jaunimo Švente! - June 2nd

2013 Jaunimo Svente - Youth Festival - cover graphics                 2013 Jaunimo Svente - Youth Festival - programa-program  content

Photos by Ina and Mindaugas Petokas

click/enlarge 2013 JAUNIMO SVENTE click/enlarge 2013 JAUNIMO SVENTE
click/enlarge 2013 JAUNIMO SVENTE click/enlarge 2013 JAUNIMO SVENTE
click/enlarge 2013 JAUNIMO SVENTE click/enlarge 2013 JAUNIMO SVENTE
click/enlarge 2013 JAUNIMO SVENTE click/enlarge 2013 JAUNIMO SVENTE
click/enlarge 2013 JAUNIMO SVENTE click/enlarge 2013 JAUNIMO SVENTE
click/enlarge 2013 JAUNIMO SVENTE click/enlarge 2013 JAUNIMO SVENTE
click/enlarge 2013 JAUNIMO SVENTE click/enlarge 2013 JAUNIMO SVENTE
click/enlarge 2013 JAUNIMO SVENTE click/enlarge 2013 JAUNIMO SVENTE
click/enlarge 2013 JAUNIMO SVENTE click/enlarge 2013 JAUNIMO SVENTE
click/enlarge 2013 JAUNIMO SVENTE click/enlarge 2013 JAUNIMO SVENTE
click/enlarge 2013 JAUNIMO SVENTE click/enlarge 2013 JAUNIMO SVENTE
click/enlarge 2013 JAUNIMO SVENTE click/enlarge 2013 JAUNIMO SVENTE
click/enlarge 2013 JAUNIMO SVENTE click/enlarge 2013 JAUNIMO SVENTE
click/enlarge 2013 JAUNIMO SVENTE click/enlarge 2013 JAUNIMO SVENTE

2013 Blynu Balius (Pancake Ball) was a smashing success in the News!

click/enlarge Draugas article on 2013 Blynu Balius LA Spindulys style

click/enlarge 2013 Blynu Balius LA Spindulys program in Lithuanian

2013 'Blynu Balius' Flyer (in Lithuanian .pdf)


'Valio Jaunystei!' audio CD is now available!

Valio Jaunystei album by Paulius Jasiukonis for SPINDULYS

Re-mastered from original 1980 analog recordings for vinyl disc by Paulius Jasiukonis.
To obtain audio CD copies contact spindulys@aol.com.

To DOWLOAD audio tracks from this CD, go to
AUDIO DOWNLOAD PAGE

For photos, videos, and audio from previous events visit the Spindulys Photo Archive pages.

SPREAD THE WORD WITH GIFTS!

visit our ONLINE GIFT STORE
On Line SPINDULYS Gift Store:

LINKS to News Archives from previous years   - they are formatted for LARGE screens:

Naujienos-News 2018           Naujienos-News 2017           Naujienos-News 2016           Naujienos-News 2015           Naujienos-News 2014           Naujienos-News 2013           Naujienos-News 2012           Naujienos-News 2011           Naujienos-News 2010           Naujienos-News 2009           Naujienos-News 2008           Naujienos-News 2007-2004

[TOP OF PAGE]

click